Welcome to our Unifiedpost website! We, and third parties, use cookies on our websites. We use them to enhance site navigation, analyse site usage and assist in our marketing efforts. You can read more about our cookies and change your preferences by clicking on ‘Cookie preferences'. By clicking on 'Accept all cookies’, you agree to the use of all cookies as described in our Privacy cookie policy.

Elektronsko fakturisanje više nije izazov

Da li vam elektronsko fakturisanje i zakonska regulativa predstavljaju izazov?
Digitalizujte svoje procese fakturisanja, izaberite prava rešenja i iskoristite prednosti za vaše poslovanje.

Šta je elektronsko fakturisanje?

E-fakturisanje u Srbiji

Zakon o elektronskom fakturisanju u Srbiji od 1. januara 2023. god. predviđa elektronsku razmenu faktura za celokupnu privredu i javni sektor. Za razmenu se koristi državna platforma Sistem E-faktura. Validna elektronska faktura podrazumeva UBL 2.1 standard u XML formatu.

Da li vam elektronsko fakturisanje izaziva nepotreban stres?
Ne brinite, Unifiedpost će vam pomoći da na jednostavan način budete usklađeni sa zakonskom regulativom a da u isto vreme olakšate i ubrzate vaše poslovne procese.

Uz pomoć naših rešenja povežite svoj poslovni sistem na državnu platformu Sistem eFaktura, osigurajte usklađenost i iskoristite jednostavnije i pametnije procese transakcija, dokumenata i podataka.

Primena elektronskog fakturisanja

Elektronsko fakturisanje i Unifiedpost

Bilo da se radi o ulaznim ili izlaznim elektronskim fakturama sa Unifiedpost rešenjima ste u potpunosti pokriveni.

Naša rešenja su kreirana imajući u vidu vaše poslovanje i potrebe, za kompanije različitih veličina i industrija. Bezbedno razmenjujte i čuvajte fakture u digitalnom formatu, preko višestrukih kanala slanja koristeći naša softverska rešenja.

Naša rešenja za elektronsko fakturisanje su jednostavna, bezbedna i usaglašena sa zakonskom regulativom, povezana na državni portal SEF.

Elektronsko fakturisanje

E-fakturisanje za vaš biznis

Elektronsko fakturisanje

Izlazne fakture

Prelazak na elektronsko fakturisanje sa Unifiedpost rešenjem za izlazna dokumenta i fakture "Uniout", za srednja i velika preduzeća.

Šta Uniout može da uradi za vas?

Digitalizujte svoje izlazne procese fakturisanja i kreirajte pogodne, automatizovane tokove posla po meri vaše kompanije.

Integrišite svoje poslovne sisteme sa državnim portalom Sistem eFaktura i uverite se da ste usaglašeni sa zakonom.

Osigurajte pametnu komunikaciju sa klijentom, uz praćenje i izveštavanje, uključujući statuse, komentare i prigovore.

Pošaljite vaše fakture na više kanala sa jedinstvenim interfejsom (imejl, Sistem E-faktura).

People in a meeting room laughing
Elektronsko fakturisanje

Ulazne fakture

Prelazak na elektronsko fakturisanje sa Unifiedpost rešenjem za ulazna dokumenta i fakture "Fitekin", za srednja i velika preduzeća.

Šta Fitekin može da uradi za vas?

Upravljajte digitalno svojim ulaznim fakturama i kreirajte jednostavne, automatizovane tokove odobravanja.

Primite svoje ulazne fakture u elektronskom formatu.

Povežite fitekin sa svojim postojećim ERP-om ili računovodstvenim softverom.

Automatizujte pripremu knjiženja ulaznih faktura.

Otkrijte Fitekin
Elektronsko fakturisanje

Za MSP

Banqup rešenje Unifiedpost Group-e brine o vašem elektronskom fakturisanju i digitalnoj administraciji i na mobilnom uređaju. Šta Banqup može učiniti za vas?

Slikajte svoju fakturu pomoću pametnog telefona i nikada više ne unosite podatke.

Kreirajte i šaljite fakture za nekoliko sekundi i sa lakoćom pratite njihov napredak.

Treba da pronađete dokument? Lako je! Pretražujte i filtrirajte u odeljku Doc Centar ili u odeljku Arhiva u vašoj aplikaciji.

Pregledajte svoje kupce i dobavljače koristeći svoju aplikaciju.

Otkrijte Banqup
Unifiedpost prednosti

Zašto Unifiedpost?

Unifiedpost je globalni lider u digitalizaciji
Rešenja za kompanije svih veličina i industrija
Tim eksperata i lokalna podrška
Sertifikati za bezbednost i usaglašenost
Naše reference

Neki od korisnika
naših rešenja

Logo of AirSerbia
Logo of Galenika
Logo of Aldahra
Logo of Alkaloid
Logo of AIK Banka
Logo of Telekom Srbija
Logo of SBB
Logo of MK Group
Kontaktirajte nas

Rešenja za razmenu eFaktura

• Rešenja za eFakture za kompanije svih veličina
• Usaglašena rešenja sa zakonskom regulativom
• Partner od poverenja

Hvala! Vaša poruka je uspešno poslata.
Nešto nije u redu. Uverite se da su sva polja ispravno popunjena.