Welcome to our Unifiedpost website! We, and third parties, use cookies on our websites. We use them to enhance site navigation, analyse site usage and assist in our marketing efforts. You can read more about our cookies and change your preferences by clicking on ‘Cookie preferences'. By clicking on 'Accept all cookies’, you agree to the use of all cookies as described in our Privacy cookie policy.

Imate pitanja?
Mi imamo odgovore

Unifiedpost softverska rešenja

Kako Unifiedpost softverska rešenja olakšavaju administraciju i fakturisanje?

Naša softverska rešenja integrišu sve administrativne i procese fakturisanja na digitalnoj platformi. To znači da preduzeća mogu brže izdavati i primati fakture, pratiti proces odobravanja, kao i upravljanje dokumentima, čime optimizuju poslovne procese.

Da li su Unifiedpost softverska rešenja dostupna na mobilnim uređajima?

Veliki deo naših softverskih rešenja je dostupan na mobilnim i tablet uređajima sa optimalnim brojem funkcionalnosti koje omogućavaju nesmetan rad.

Da li softverska rešenja iz Unifiedpost portfolija mogu koristiti kompanije različitih veličina?

Unifiedpost softverska rešenja pokrivaju organizacije svih veličina kao i specifične potrebe kompanija koje se odnose na različite tipove dokumenata za koje postoji potreba da se razmenjuju. Unifiedpost softverska rešenja imaju mogućnost slanja/primanja različitih količina dokumenata i ali i višestruke kanale slanja u zavisnosti od potrebe kompanije. Unifiedpost tim će pružiti podršku klijentu u izboru odgovarajućeg rešenje iz portfolija.

Koji su mogući izvori za ulazna dokumenta?

Unifiedpost softverska rešenja za rad sa ulaznim dokumentima imaju mogućnost OCR-a, ručnog unosa, ali i integracije sa core/ERP sistemima kompanija. Takođe, ova rešenja su za kompanije u Republici Srbiji automatski integrisana sa Sistemom e-Faktura.

Da li postoji bilo kakvo ograničenje u količini/broju dokumenata koja mogu biti obrađena od strane Unifiedpost softverskih rešenja?

Unifiedpost softverska rešenja nemaju ograničenja u količini/broju dokumenata koje je potrebno obraditi.

Koji su podržani kanali za slanje dokumenata od strane Unifiedpost softverskih rešenja?

Naša softverska rešenja imaju mogućnosti slanja različitim digitalnim kanalima. Dominantni kanali u Republici Srbiji su SEF i e-mail. Pored navedenih, dokumenta se mogu slati i drugim kanalima kao što su SMS, Viber, WhatsApp.

Koje su prednosti dugoročnog korišćenja Unifiedpost softverskih rešenja?

Dugoročno korišćenje naših softverskih rešenja pomaže u optimizaciji vaših administrativnih procesa, štedeći vam vreme i resurse. Takođe, omogućava vam da bolje pratite finansijske tokove i efikasno upravljate elektronskim dokumentima i fakturama.

Zakon i elektronska faktura

Da li su Unifiedpost softverska rešenja usaglašena sa zakonskom regulativom (ZEF-SEF)?

Naša softverska rešenja su usklađena sa zakonskom regulativom Republike Srbije. Posebno ističemo usaglašenost sa Zakonom o Elektronskom fakturisanju i integraciju sa državnim portalom za razmenu elektronskih faktura (Sistem e-Faktura – SEF).

Šta je elektronska faktura?

Elektronska faktura je digitalni dokument, pravno identičan papinoj fakturi koji ima dve forme spoljašnju pdf i unutrašnju xml formu. Elektronska faktura, često nazivana e-faktura, je digitalna verzija tradicionalne papirne fakture koja se koristi za dokumentovanje i zahtevanje plaćanja za pružene usluge ili prodate proizvode. Umesto štampanja i slanja papirnih faktura, elektronske fakture se kreiraju, dostavljaju i primaju putem elektronskih sistema i komunikacija.

Kojim zakonima podleže elektronsko fakturisanje?

Pored Zakona o elektronskom fakturisanju (“Sl. Glasnik RS”, br. 44/2021, br. 129/2021.), eletronsko fakturisanje je u vezi i sa Zakonom o računovodstvu (“Sl. Glasnik RS”, br. 73/2019) i Zakonom o elektronskom dokumentu, elektronskoj identifikaciji i uslugama od poverenja u elektronskom poslovanju (“Sl. Glasnik RS”, br. 94/2017).

Implementacija i integracije

Šta je potrebno korisniku da bi mogao da koristi Unifiedpost softverska rešenja (softverski i hardverski preduslovi)?

Za rad sa našim softverskim rešenjima potrebno je da korisnik ima računar (ili drugi mobilni uređaj) sa pristupom internetu i internet pretraživač.

Da li se Unifiedpost softverska rešenja mogu koristiti u SaaS i On-premis modelu?

Unifiedpost softverska rešenja se nude po modelu softver kao usluga (SaaS) a hostuju se u cloud-u i korisnik im pristupa preko internet pretraživača. Na poseban zahtev, postoji mogućnost za on-premis postavku za pojedina softverska rešenja iz portfolija.

Da li se Unifiedpost softverska rešenja mogu povezivati sa drugim poslovnim softverima i na koji način?

Naša softverska rešenja su povezana sa državnim portalom (SEF). Za povezivanje sa ostalim poslovnim softverima korisnika izrađeni su API servisi (Rest API) koji su na raspolaganju korisnicima i njihovim integratorima. Moguće je povezati/integrisati jedno ili više rešenja korišćenjem ovih servisa. Unifiedpost tim pruža podršku vašem internom ili eksternom timu za integraciju kako bi u potpunosti razumeli i iskoristili mogućnosti raspoloživih servisa.

Podrška i sigurnost podataka

Da li softverska rešenja iz Unifiedpost portfolija mogu koristiti kompanije različitih veličina?

Unifiedpost softverska rešenja pokrivaju organizacije svih veličina kao i specifične potrebe kompanija koje se odnose na različite tipove dokumenata za koje postoji potreba da se razmenjuju. Naša softverska rešenja imaju mogućnost slanja/primanja različitih količina dokumenata i ali i višestruke kanale slanja u zavisnosti od potrebe kompanije. Naš tim će pružiti podršku klijentu u izboru odgovarajućeg rešenja iz portfolija.

Na koji način se komunicira sa vašom korisničkom podrškom ?

Naš tim za korisničku podršku je tu da vam pomogne! Možete nas kontaktirati putem imejla, telefona ili preko integrisanog sistema za podršku unutar platforme. Spremni smo da vam pružimo potrebnu pomoć i rešenja.

Kakva je sigurnost podataka?

Sigurnost podataka je naš prioritet. Vaši podaci su zaštićeni uz najsavremenije mere enkripcije i sigurnosne protokole. Samo vi imate pristup vašim informacijama i dokumentima.

Cenovni model

Koji je model naplate za uslugu korišćenja Unifiedpost rešenja?

Kako je Unifiedpost vlasnik svojih softverskih rešenja, modeli naplate su različiti i definišu se nakon utvrđivanja stvarnih potreba korisnika.

Da li postoji ugovorna obaveza za korisnike UPG softverskih rešenja?

Ugovorni uslovi koje predlaže Unifiedpost su najčešće takvi da korisnik može u bilo kom trenutnu raskinuti ugovor bez plaćanja penala ili bilo kakvih drugih naknada.